משרדנו מתמחה בתחום המקרקעין מזה למעלה מארבעים שנה, כשמאחורינו ניסיון רב במתן מענה למגוון רחב ומקיף של שירותים משפטיים בהיבטים השונים של עסקאות המקרקעין ללקוחותינו. אלו כוללים בין היתר:

 • רכישה, מכירה והשכרה של נכסי מקרקעין
 • ייצוג וליווי קבוצות רכישה ורוכשים פרטיים
 • ייצוג יזמים וקבלנים בפרויקטים לבניה
 • מתן יעוץ וייצוג בכל הנוגע למכרזים ציבוריים ופרטיים לפרויקטים של מסחר ומגורים
 • ייצוג מול מינהל מקרקעי ישראל וגופים ממשלתיים ומוניציפליים אחרים
 • ייעוץ וייצוג בהליכי הפקעה

 • ייעוץ וייצוג בהיבטי תכנון ובניה מקומיים וארציים, לרבות ייצוג בוועדות ערר
 • ועתירות מנהליות בנושאי תכנון ובניה
 • ייעוץ וייצוג הנוגעים להתדיינות משפטית בנושאי מקרקעין, לרבות ייצוג יזמים בתביעות פינוי
 • מיסוי מקרקעין, ובכלל זה מס שבח, מס רכישה, חובות והיטלים, מע"מ וארנונה
 • כינוס נכסים ופירוק של חברות נדל"ן